02 ارديبهشت 1400 ساعت 14:18

 

 

Duchanbe دوشنبه

 

 

 

 

Duchanbe دوشنبه

 

 

 

 

falak festival 2013

 

 

 

 

 

The Fair in Ismaili Center 2012

 

 

 

Iranian picnic اردوی دانشجویان ایرانی

 

عید غدیر 2013

 

 

Hesar Area

 

 

Sadeghi Project on Information Technlogy

 

 

universities


 

....

 

 

 

Kulab Valizade Theater

Mohammad Rafia Sadeghi visited Valizade Theater on May 20013.Because of this visit,he made a link on website about the theater

Valizade Theater is located in Kulab

 

 

 

 

 

 

Theatre

 

 

 

ter;">

 

 

falak festival 2013

 

 

 

 

 

The Fair in  Ismaili  Center 2012

 

 

 

Iranian picnic اردوی دانشجویان ایرانی

 

عید غدیر 2013

 

 

Hesar Area

 

 

Sadeghi Project on Information Technlogy

 

 

universities


 

....

 

 

 

  Kulab Valizade Theater 

Mohammad Rafia Sadeghi visited Valizade  Theater on May 20013.Because of this visit,he made a link on website about the theater

Valizade Theater is located in Kulab  

 

 

 

 

 

 

Theatre

 

 

 

همکاران - Partners

   

  

 

 

داوطلبان صلح - peace volunteers

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرفیع صادقی: بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند

عضویونسکو

همکار بنیاد یک روز صلح و بنیاد جهانی صلح در دنیا

مدیر عامل مجتمع بین المللی هوشمند

مدیر و موسس انستیتو زبان معلم.....

بیشتر بخوانید


989123210827+ 
تلفن:983442258010+
982126317219+


Template Design:Dima Group