02 ارديبهشت 1400 ساعت 14:17

الناز دهقانی مدیر روابط عمومی. Elnaz Dehghani , the director of public relationship

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elnaz Dehghani Student of English Literature and Law,
From Hormozgan province, secretary of the Scientific Association of Languages, deputy secretary of the Sociological Association, social activist, peace activist

الناز دهقانی دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی و حقوق
از استان هرمزگان ،دبیر انجمن علمی زبان ،نائب دبیر انجمن جامعه شناسی،فعال اجتماعی،فعال صلح

 

 


 

 

همکاران - Partners

   

  

 

 

داوطلبان صلح - peace volunteers

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرفیع صادقی: بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند

عضویونسکو

همکار بنیاد یک روز صلح و بنیاد جهانی صلح در دنیا

مدیر عامل مجتمع بین المللی هوشمند

مدیر و موسس انستیتو زبان معلم.....

بیشتر بخوانید


989123210827+ 
تلفن:983442258010+
982126317219+


Template Design:Dima Group